Quầy Bar

Tên công trình: Beach Bar Phú Quốc

Hạng mục: Cấu kiện, gỗ trang trí

Địa điểm: Phú Quốc

Dự Án Liên Quan