Nam Khang Resort Residences

Dự án: Nam Khang Resort Residences

Chủ đầu tư: tập đoàn Nam Khang

Địa điểm: Hoà Hải – Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng – Việt Nam

Dự Án Liên Quan