Cầu Ngắm Cảnh

Trần Đức Homes tự hào khánh thành & đưa vào sử dụng 1 trong các hạng mục đầu tiên trong tổng thể dự án Eco Park của tập đoàn Vihajico tại Hà Nội

Hạng mục đầu tiên: 3 sàn gỗ ngắm cảnh ngoài trời đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Diện tích: 12,5 m2, dài 5m x rộng 2,5 m

Địa điểm: Ha Noi

Dự Án Liên Quan