Nhà Nghỉ Dưỡng Nguyễn Văn Trỗi


Nhà nghỉ dưỡng Nguyễn Văn Trỗi

Nhà đầu tư: Novaland

Địa điểm: 18A Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận

Dự án liên quan
  • Nhà Nghỉ Cuối Tuần

    Nhà Nghỉ Cuối Tuần

  • Nhà nghỉ dưỡng tư nhân Bình Dương

    Nhà nghỉ dưỡng tư nhân Bình Dương

  • Nhà Nghỉ Cuối Tuần Bình Dương

    Nhà Nghỉ Cuối Tuần Bình Dương